Предстоящи събития

International trade fair and conferences for innovative energy InEnerg, March, 4-6, 2014

The international trade fair and conferences for innovative energy InEnerg, taking place on March, 4-6, 2014 in Wroclaw, Stadium VIP Area, aims to present renewable energy potential and significant growth opportunities in the future.

 

 
Публичен търг на 11.11.2013 г. с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собс

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

       На основание Заповед 10-00-2263/17.10.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

 
Публичен търг на 06.11.2013 г. с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собс

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

        На основание Заповед 10-00-2262/17.10.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Инвестиционни предложения

ЗА ПРОДАЖБА: Парцел - 13 дка в Стара Загора
Намира се в Ст. Загора,  кв. Кольо Ганчев, на единствената връзка с магистралата с директна видимост главната артерия - бул. Патриарх Евтимий. Сменен статут. Лице на асфалтов път:160 м. Възможност за застрояване на 6000 кв. м. Изключително подходящ за хипермаркет, складова или търговска база. Възможни са две застроителни петна което дава възможност и за разделянето му на два имота.
 
34 декара земеделска земя за овощна градина

Търси се бизнес партньор за овощна градина и сушилня

 
За продажба: 2 парцела - 10 ДКА общо, общ. Павел баня
Общата квадратура на земята е от 10744 м2 и се състои от два парцела  с номера 730 и 732 съответно от 8159м2 и 2585 м2. Земята е урбанизирана с параметри- Кинт1, 5, плътност на застрояване 30% и кота корниз 10 метра. Има лице на главен път от Републ.пътна мрежа от 87 метра. В непосредствена близост до главен водопровод и ел.мрежа. Земята се намира в непосредствена близост до планина, река, път. Разстояние до Язовир Копринка 4 км., разстояние до минерални извори 1000 метра. Собствеността е на физическо лице.
 
Терен 18 000 кв.м.

УПИ ІІІ в кв. 4, - “резервен терен” - АОС 973 - Индустриална зона
Местоположение (карта с местонахождението):

 
Начало
Публичен търг на 11.11.2013 г. с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собс

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А

       На основание Заповед 10-00-2263/17.10.2013 год. на Кмета на Община Ст. Загора,

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

по

ред

Населено място,

№ на имота, местност

Площ на имота

/кв.м./

Начална

тръжна цена /лева без ДДС/

Депозит

/лева/

Стъпка за наддава-не

/лева/

1

Землище с. Калояновец   ПИ  000377

начин на трайно ползване:

селскостопанско летище

90 000

260 000

      50 000

15 000

2

Землище с. Калояновец   ПИ № 000387

начин на трайно ползване:

селскостопанско летище, заедно с находящите се в него съоръжения

81 893

    400 000

    100 000

20 000

3

Землище с. Колена, м. „Бакой чал”

ПИ № 044013

7 651

10 000

3 000

1 000

4

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024045

742

530

100

50

5

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024056

1 919

1 300

400

100

6

Землище с. Люляк, м. „Полените”

ПИ № 024114

450

320

50

20

7

Землище с. Лясково, м. „Голям сулуджак”

ПИ № 005039

1 876

1 400

400

100

8

Землище с. Малка Верея, м. „Атюрен”

ПИ № 105003

2 000

24 000

6 000

2 000

9

Землище с. Малка Верея,   м.„Алваджи кайнак”  ПИ  № 048021

3331

15 000

5 000      

   1000

10

Землище с. Малка Верея,   м.„Алваджи кайнак”  ПИ № 048111

8784

40 000

10 000

2 000

11

Землище с. Могила, м. „Боздугановски път” ПИ № 023007

1 105

1 300

400

100

12

Землище с. Оряховица,   м.„Джамбазлии”,  ПИ № 000006    

        886

700

200

50

13

Землище с. Оряховица,   м.„Джамбазлии”,  ПИ № 000286    

189           

160

50

10

14

  Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 000132

773

600

200

50

15

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009036

1 000

800

200

50

16

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009092

1 500

1 500

500

100

17

Землище с. Оряховца, м. „Месогун”

ПИ № 009093

1613

1 600

500

100

18

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000758

1040

1 100

300        

100

19

Землище с. Оряховица,  м.„Големите мараши”, ПИ № 000247

246

250

50

20

20

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000301

234

250

50  

20

21

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000305

587

550

100

50

22

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 000333

         4454

6 000

2 000

500

23

Землище с. Оряховца, м. „До село”

ПИ № 001323

443

400

100

50

24

Землище с. Оряховца, м. „Зад курията”

ПИ № 000251

1397

1 200

300

100

25

Землище с. Оряховца, м. „ Тодорец”

ПИ № 000260

1030

800

200

50 

26

Землище с. Оряховца, м. „ Тодорец”

ПИ № 000396

482

350

100

30

27

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака”

ПИ № 000268

699

500

100

50

28

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака ”

ПИ № 000374

1346

1 300

300        

100

29

Землище с. Оряховца, м. „ Кайрака”

ПИ № 000376

228

250

50

20

30

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път”ПИ № 000617

911

900

200

50

31

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път” ПИ № 000624

3110

3 200

1000

200

32

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път” ПИ № 000625

1957

2 000

500

100

33

Землище с. . Оряховца, м. „ Корийски път  ПИ № 000631

391

400

100        

50

34

Землище с. Оряховца, м. „ Корийски път”  ПИ № 000633

983

900

200

50

35

 Землище с. Остра могила, м.„Боджука”,” ПИ № 114019 /повторен търг/

118

400

100

50

36

Землище с. Остра могила,   м.„Боджука”,”ПИ № 114045

810

2 500

1000

200

37

Землище с. Остра могила,   м.„Боджука”, ПИ № 114046

346

1 100

300

100

38

Землище с. Хрищени, м. „Хана”

ПИ № 072015

1 057

900

300

50

39

Землище с. Хрищени, м. „Шамлийски път” ПИ № 122007

407

330

50

20

40

Землище с. Хрищени, м. „Дрянова кория” ПИ № 132005

3 999

4 000

1 000

200

41

Землище с. Хрищени, м. „Джондрата”

ПИ № 145001

7 900

9 000

3 000

1 000

42

Землище с. Хрищени, м. „Бедечка”

ПИ № 152016

965

1 000

300

100

43

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180030

1 706

7 000

2 000

500

44

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180031

1 156

7 500

2 000

500

45

Землище с. Хрищени, м. „Ливадица”

ПИ № 180032

1 263

8 000

3 000

500

46

Землище с. Хрищени, м .„Бахчалъка”

ПИ № 212.220

428

800

200

50

За имот № 35 - ПИ № 114019 в м.„Боджука” землище с. Остра могила търгът е повторен.

ТЪРГЪТ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.11.2013 г. ОТ 10.00ч. В ЗАЛА “ФОАЙЕ” НА ОБЩИНАТА

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие в срок до 11.11.2013 год. вкл.в Център за услуги и информация – работно място 5, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/, внесени в касата на Общината. 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на 11.11.2013 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 042/ 614 676

 
< Предишен   Следващ >

ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

Област Стара Загора ви очаква в сърцето на България

sz_in_bg_map.gif

Местоположението на областта – на кръстопът, близо до европейски транспортни коридори 8 и 9, свързващи Европа и Близкия Изток, Скандинавските страни и Средиземноморието, е идеално за развитие на националния и международен бизнес. 

Традиционно развит промишлен и селскостопански център, област Стара Загора предлага  съвременна инфраструктура и възможности за комуникация, способстващи за установяване и разгръщане на инвестиционния проект. Ценна предпоставка за инвеститорите е добре квалифицираната работна сила. Тракийският университет, специализираните технически и езикови средни учебни заведения осигуряват добре обучени кадри с отлична подготовка по чужди езици и бизнес управление.

Регионалният център за привличане на инвестиции, обединяващ усилията на 10 общини от областта - Стара Загора, Братя Даскалови, Гурково, Казанлък,  Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан - предлага  пълна подкрепа за потенциалните инвеститори на място.

 

Новини

 • Saipem 700 Pipe-Laying Vessel Leaves Bulgarias Port Burgas To Join Turkish Stream

  The special vessel that was supposed to lay the pipes for the South Stream gas pipeline has left Bulgarias Port Burgas to start work on the Turkish Stream gas pipeline project.

  The special pipe-laying vessel, Saipem 7000, left Port Burgas on Monday and headed into the Black Sea, according to the Marine Traffic Global Positionining System, as cited by Russian online newspaper Vzglyad and money.bg.

  Castro Sei, the other pipe-laying vessel of Saipem involved in the cancelled South Stream project, remains in Burgas at this stage.

  Italys Saipem was contracted by Gazprom lay the pipe's offshore section.

  However, Vladimir Putin announced in December 2014... (image/jpeg MB )

 • Bulgarian National Bank Governor Submits Resignation Letter, to Step Down on July 10

  The governor of the Bulgarian National Bank (BNB) Ivan Iskrov submitted his resignation letter on Tuesday, announcing that he will step down on July 10.

  The letter, which is in line with the forthcoming end of Iskrov's mandate that expires on October 10, is addressed to the speaker and the members of the 43rd National Assembly.

  The Law on BNB stipulates the period between July 10 and August 10 as a time frame for the election of a new governor, who is to assume office on October 10.

  Iskrov insists on his successor to assume office as early as... (image/jpeg MB )

 • Energy Watchdog Chair Sheds Light on Discount on Power Tariff Component for Industrial Consumers

  Ivan Ivanov, Chair of Bulgarias Commission for Energy and Water Regulation, has underscored that EU law entitles large industrial enterprises to discounts on the obligation to society surcharge included in electricity prices.

  Speaking Tuesday at a forum devoted to the liberalization of the energy market, Ivanov made clear that the shopping malls, closed-type residential complexes, and Black Sea coast hotels which had applied for the discount did not match the requirements set out in the EU Directives.

  Ivanov, as cited by the Bulgarian Telegraph Agency, said that he was hoping that the energy exchange would start functioning on November 2 and that... (image/jpeg MB )

 • Second Copernicus satellite reinforces services for citizens and businesses
  European Commission - Press release Brussels, 23 June 2015 Europe's Earth observation programme "Copernicus" is making further headway in tackling environmental disasters, improving land use for agriculture and forestry and responding to emergency situations.
 • First EIB lending under EFSI welcomed by Europes finance ministers
  European finance ministers today highlighted the importance of the new European Fund for Strategic Investments to supporting economic growth, job creation and stimulating recovery across Europe. The ministers, meeting as the Governors of the European Investment Bank, welcomed the first lending by Europes long-term lending institution under the initiative and noted the EIBs clear commitment to EFSI demonstrated since it was first conceived. Use of the EFSI guarantee, if ratified by the Europ...
 • Bulgarias Deputy Prime Minister Kalfin meets EIB President Werner Hoyer
  The Deputy Prime Minister and Minister of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria, Ivaylo Kalfin, discussed the EIBs activity in Bulgaria with EIB President Werner Hoyer at a meeting held at the Banks Luxembourg headquarters. Deputy Prime Minister Kalfin and President Hoyer exchanged views about the priorities of the Republic of Bulgaria and opportunities to support Bulgarian projects after the establishment of the EU budget guarantee under the European Fund for Strategic Inves...

bg.pngeu.png
Програма ФАР – BG 2004/016-711.11.04 Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на
българските предприятия / Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство - Проект:

Партньорство за създаване на Регионален център за привличане на инвестиции в област Стара Загора
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България.
Изложените в тази Интернет страница възгледи са на автора и по никакъв начин
не отразяват официалната позиция на ЕК.
Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

 

Сертификати

  fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Latest Companies


Warning: main(components/com_mtree/language/english.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 23

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'components/com_mtree/language/english.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php4/lib/php:.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 23

Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: mtlanguage in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 24