Начало arrow За организацията arrow Услуги
Услуги за инвеститори

Регионалният център за насърчаване на инвестиции предлага на "едно гише" пълния пакет услуги и информация, необходими на всички етапи от осъществяване на инвестиционния проект.

Центърът предлага услуги за инвеститори в следните области: 

I.               Услуги за избор на място: цялостни консултантски услуги, обхващащи всички аспекти на избор и закупуване на имот (бизнес инвестиции), включително:

Предварително проучване и търсене на подходящи имоти за наемане или закупуване;  Цифрови снимки на имот, представляващ интерес за потенциалния инвеститор и изпращане по електронна поща; Изготвяне на програма за посещение на място на 1 или повече имоти, включително организация на срещи със собсвениците; Придружаване при посещение на имоти и при срещи със собственици; Пълни преводачески услуги – писмен и устен превод; Преговори за закупуване или наемане; Запознаване и преговори с местни строителни фирми.

II.               Услуги във връзка с държавните регулаторни рамки: пълни консултантски услуги за работа с всички държавни институции, включително:
Запознаване със закони, наредби и изисквания на местно, регионално и национално ниво; Оказване на помощ при осъществяване на задължителни регистрации и получаване на лицензи; пълен превод на всички държавни документи;
пълен устен превод при всички изслушвания и/или срещи с представители на местната и държавна власт.

III.            Консултантски услуги и запознаване с: Центърът урежда запознаване и фасилитира срещите Ви с:
Местни и регионални органи на властта; Банкови и финансови институции; Източници на квалифицирана работна ръка; Подизпълнители в специфични сфери Доставчици на суровини, стоки и услуги;

Бизнес и търговски организации.

IV.             Основни бизнес услуги:

Планиране на програма на посещение; Резервации и настаняване; Временно ползване на офис; Факс; Копиране; Ел.поща/ интернет достъп;

преводачески услуги (писмен и устен превод)

V.             Организация на събития: цялостно планиране и организация на събития,   включително:

Конференции; Семинари; Търговски изложения; Работни срещи; Кръгли маси; Фокус групи; Фирмени събития.

Последна промяна ( 28 октомври 2009 )
 
< Предишен   Следващ >

bg.pngeu.png
Програма ФАР – BG 2004/016-711.11.04 Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на
българските предприятия / Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство - Проект:

Партньорство за създаване на Регионален център за привличане на инвестиции в област Стара Загора
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България.
Изложените в тази Интернет страница възгледи са на автора и по никакъв начин
не отразяват официалната позиция на ЕК.
Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Сертификати

  fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Latest Companies


Warning: main(components/com_mtree/language/english.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 23

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'components/com_mtree/language/english.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php4/lib/php:.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 23

Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: mtlanguage in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 24