Начало arrow За организацията
За нас

Регионалният център за насърчаване на инвестициите е създаден, за да представя целенасочено инвестиционните възможности на област Стара Загора и да оказва пълна подкрепа на потенциалните местни и чужди инвеститори като им предлага на едно място пълния пакет услуги и информация, необходими за осъществяването на инвестиционния замисъл. Центърът е в състояние да предостави насоки и информация както за региона като цяло, така и за конкретни обекти и възможности, така че да улесни максимално процеса на вземане на инвестиционното решение, а след това да подпомогне всеки етап от осъществяване на инвестиционния проект.

Агенция за регионално икономическо развитие работи в подкрепа на общините, МСП и привличане на инвестиции в област Стара Загора от създаването си преди 12 години. В отговор на необходимостта да се повиши инвеститорския интерес не само към големите, но и към по-малките общини, през месец април 2006 г. Агенцията инициира изграждането на партньорство между общините и бизнес подкрепящи организации за изграждане на единен център за привличане на инвестиции, чиято цел е да предоставя на "едно гише" инвестиционния потенциал, предлаган от областта заедно с всичи услуги, необходими на заинтересованите инвеститори, решили да изследват възможността да станат част от динамично развиващия се Старозагорски регион.

Регионалният център за насърчаване на инвестициите бе създаден през 2007 г. по партньорски проект, финансиран по програма ФАР 2004 BG2004/016-711.11.04 Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на българските предприятия / Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство.  Проектът обедини усилията на 10 от единадесетте общини в региона (Братя Даскалови, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Стара Загора, Раднево, Чирпан), Агенция за регионално развитие и Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Бизнес център – Казанлък и Център за развитие на община Николаево. 
Последна промяна ( 28 октомври 2009 )
 
< Предишен

bg.pngeu.png
Програма ФАР – BG 2004/016-711.11.04 Подкрепа за повишаване конкурентноспособността на
българските предприятия / Безвъзмездна помощ за публично-частно партньорство - Проект:

Партньорство за създаване на Регионален център за привличане на инвестиции в област Стара Загора
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България.
Изложените в тази Интернет страница възгледи са на автора и по никакъв начин
не отразяват официалната позиция на ЕК.
Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Сертификати

  fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

Latest Companies


Warning: main(components/com_mtree/language/english.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 23

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'components/com_mtree/language/english.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php4/lib/php:.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 23

Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: mtlanguage in /home/szedabg/public_html/invest-stara-zagora/modules/mod_mt_listing.php on line 24